Make your own free website on Tripod.com
DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

Sözler konularına göre alfebetik sıraya koyulmuştur!İstediğiniz konunun başharfini seçin:

A B C D E F G H İ K L M O S T Ü V Y Z

s

CAHİLLİK

İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkansızdır.Zira cehaleti

tanıyabilmek için de bilgi lazımdır; dolayısıyla cehaletini

görebilen cahil değildir.

J.Taylor

Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur.

Sadi

Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. La Bruyere

Cehaletin maliyetinin yüksek olduğunu unutma.En koyu cehalet, hakkında hiçbirşey bilmediğin birşeyi reddetmektir. Brown

Korkunun kaynağı, cehalettir. Emerson

CESARET

Doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir.

Konfüçyüs

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Eflatun

Dünyada birçok yetenekli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olamadıkları için silinip gitmişlerdir Sydney Smith

Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. Schiller

Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadığı için kaybolurlar. Sydney Smith

Cesareti olmayan adamın başarısı da olmaz. Publius Cyrus

Cesaret insanı zafere, korkaklık da ölüme götürür.

Seneca

Cesaret sahibi tek adam, çoğunluğu meydana getirir.

CEZA

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Eflatun

ÇALIŞMAK

Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarındaniyidir;

çalışmak.

Dale Carnegie

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Balzac

Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten

başka birşey değildir.

Newton

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise,

kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Hz. Ali

Durmak ölüm, taklit uşaklıktır, çalışmak ve yetişmek ise hayat ve

hürriyettir.

L.Y.Rauke

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın

tembelliğinden iyidir.

G.Gracian

Biz dünyaya hareket etmek üzere geldik.Bundan ötürü, hareket bizim

için sakınılmayan bir mecburiyet, bir ihtiyaç ve bir zevk halini

almıştır.

J.Simon

Zevk İçin olmasa bile ümitsizlik yüzünden de çalışmak gerek.Çünkü

açıkça anlaşılmaktadır ki çalışmak, eğlenmekten çok daha

eğlencelidir.

Baudelaire

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.

Victor Hugo

Çalışmak, hayatın en önemli şartıdır.İnsanlık, mutluluğa ancak

bununla ulaşabilecektir.

Tolstoy

Ne kadar çok çalışırsan o kadar mesut olursun.

Charles Dickens

Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir

insana benzer.

Descartes

Her zaman yaptığın şeyleri yapmaya devam ettiğin sürece her zaman

elde ettiğin şeyleri elde edeceksin.

H.Jackson Brown

ÇIKAR

Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha

verimli olursa o ülke batar.

Montesquieu

ÇOCUK

Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet

bırakmış olur.

Etienne Gilson

Çocukların, nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

Joseph Joubert

Çocuklar, fakirlerin servetidir.

Thomas Fuller

Bir domuza ve bir çocuğa istedikleri herşeyi verirseniz sonuçta çok

iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocuğunuz olur.

H.Jackson Brown

Çocuklarına herşeyin en iyisini veremediğin için üzülme.Senin

verebileceğinin en iyisini ver.