Make your own free website on Tripod.com
DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

Sözler konularına göre alfebetik sıraya koyulmuştur!İstediğiniz konunun başharfini seçin:

A B C D E F G H İ K L M O S T Ü V Y Z

 

İHTİLAL

En kötü isyanları, eç kalan karınlar doğurur.

Bacon

Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır.

Aristoteles

Baskı, ihtilalin tohumudur.

Daniel Webster

 

İHTİRAS

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgardır.Bazen gemiyi

batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldımız.

Voltaire

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

İLİM

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.

Bhartrihari

Birşeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur.

Socrates

Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Balzac

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.

Rousseau

Bütün bildiğim şey, birşey bilmediğimdir.

Socrates

Bilgi, hürriyetinayrılmaz bir parçasıdır.

William Ellery Channing

Sual de bilgiden doğar, cevap da.

Mevlana

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da

korkudan kurtarır.

Confcius

Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde

barınacak bir yerimiz olsun.

Chesterfield

İNSAN

İnsan yaratılıştan iyidir.Kötülüğe yönelişi, dış tesirlerdendir.

Lu Wang

Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz.

La Bruyere

İnsan gülümseyiş ile gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.

Byron

İnsanlarla yaşamak güçtür,çünkü susmak zordur.Ve biz zıddımıza

gidene karşı degil, bizi hiç alakadar etmeyene karşı en ziyade

hiddeti gösteririz

F.Nietzsche

Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını

söyleme.

Lavater

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Mevlana

Gerçek olan bir tek yarış vardır : İnsanlık yarışı.........

George Moore

Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek birşey bulunmasın.

Alfred de Vigny

Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm

içlerinde insan yok.

Mevlana

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve

yapabileceklerini söyleyen adamdır.

Confucius

Hiçbir şeyinsan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

Hölderlin.

İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.

Francis Bacon

Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır.

Albert Camus

Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem üzerine

olurdu.Mideleri için yaşayaninsanlar da onlardan farksızdır.

Epictetos

Karamsar insan kendi kendinin en büyük düşmanıdır.

Jerry P. Fleishman

İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da şudur : İnsanlar hayal

(gaye,ideal) için, hayvanlar ise gerçek için (peşin menfaat)

çarpışırlar.

Gustave le Bon

Gerçek olan bir tek yarış vardır, insanlık yarışı.

George Moore

Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektedir.

Shakespeare

İSYAN

İnsanı taş ya da kırık kalpli yapan bu dünyadan gidiyorum.Beni

nereye gömerlerse gömsünler.

Diderot

İŞ

Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

Peter Marshall

İyi yapılmış bir iş, bir sanat eseridir.

Brown

Zevk alınarak yapılan bir işten daha eğlenceli birşey yoktur.

H.Jackson Brown

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, ellerinden büyük işler

gelmeyenlerdir.

Eflatun

İYİLİK

Herşeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.

J.J.Rousseau

İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan daha önemlidir.

H.Jackson Brown

Layık olmayanlara edilen iyilik, kötülük sayılır.

Ennius

İYİMSERLİK

İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her

fırsatta bir felaket görür.

Çin Atasözü

İyi bir hayat; korku, yasak ve kişilerin birbirlerini hapsetmesi

üzerine kurulmamalıdır.

Bertrand