Make your own free website on Tripod.com

 

UFO
ATTACK

Senin Görevin

Onlar istila ediyorlar.....

Onların bu saldırılarını füzelere yön vererek önleyeceksin.......

Mausun sol tuşuyla tıklayıp füze fırlatıcaksın ve füzeyi ufolara doğru yönlendiriceksin......

Eğer bunu yapamazsan senin toprakların işgal olucak!

 

oyunlar

ANA SAYFA | TIP SAYFASI | FOTOĞRAF SAYFASI | BAŞÖRTÜSÜ SAYFASI | EDEBİYAT SAYFASI | TEVHİD SAYFASI|İNSAN HAKLARI